Witamy

Wiadomości

Witamy Państwa serdecznie na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie jest samorządową jednostką budżetową, która realizuje w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zadania związane z szeroko rozumianą gospodarką wodną, w tym również zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

 Zarząd Melioracji realizuje te zadania w dwóch obszarach, w obszarze zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i w obszarze inwestycyjnym.

Pełniącym obowiązki Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie jest Pan Stanisław Cygiel, który pełni tę funkcję od 10 czerwca 2014 roku.

Uwaga!
Zmiana siedziby z początkiem listopada 2014:
Adres nowej siedziby:
Al. Wyzwolenia 105,   71-421 Szczecin
Telefony i adresy e-mail'owe pozostają bez zmian!