Zachodniopomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Wizyt 247519
Aktualizacja: 2014-11-24
  • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów.
    Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów.

    Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Gminy Trzebiatów poprzez zwiększenie przepustowości koryta rzeki Regi na terenie Trzebiatowa oraz poniżej niego aż do portu w Mrzeżynie. 

  • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym miasta Karlina, Kołobrzegu i Białogardu.
    Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym miasta Karlina, Kołobrzegu i Białogardu.

    Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie miast Białogardu, Karlina i Kołobrzegu przed powodzią. Planowana inwestycja ma na celu uregulowanie przepływu w rzece Parsęcie podczas wystąpienia fali powodziowej, co spowoduje poprawę ochrony przeciwpowodziowej terenów oraz miejscowości położonych w dolinie rz. Parsęty poniżej miejscowości Osówko.

Witamy

Witamy Państwa serdecznie na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie jest samorządową jednostką budżetową, która realizuje w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zadania związane z szeroko rozumianą gospodarką wodną, w tym również zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

 Zarząd Melioracji realizuje te zadania w dwóch obszarach, w obszarze zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i w obszarze inwestycyjnym.

Pełniącym obowiązki Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie jest Pan Stanisław Cygiel, który pełni tę funkcję od 10 czerwca 2014 roku.

Uwaga!
Planowana zmiana siedziby z początkiem listopada 2014:
Adres nowej siedziby:
Al. Wyzwolenia 105,   71-421 Szczecin
Telefony i adresy e-mail'owe pozostają bez zmian!

Wiadomości