Zachodniopomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Wizyt 163170
Aktualizacja: 2014-03-05
  • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów.
    Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów.

    Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Gminy Trzebiatów poprzez zwiększenie przepustowości koryta rzeki Regi na terenie Trzebiatowa oraz poniżej niego aż do portu w Mrzeżynie. 

  • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym miasta Karlina, Kołobrzegu i Białogardu.
    Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym miasta Karlina, Kołobrzegu i Białogardu.

    Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie miast Białogardu, Karlina i Kołobrzegu przed powodzią. Planowana inwestycja ma na celu uregulowanie przepływu w rzece Parsęcie podczas wystąpienia fali powodziowej, co spowoduje poprawę ochrony przeciwpowodziowej terenów oraz miejscowości położonych w dolinie rz. Parsęty poniżej miejscowości Osówko.

Witamy

Witamy Państwa serdecznie na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie jest samorządową jednostką budżetową, która realizuje w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zadania związane z szeroko rozumianą gospodarką wodną, w tym również zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

 Zarząd Melioracji realizuje te zadania w dwóch obszarach, w obszarze zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i w obszarze inwestycyjnym.

Dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie jest Pan mgr inż. Tomasz Płowens, który pełni tę funkcję od 2008 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością!
(Przepraszamy nie wszystkie podstrony są już wypełnione treścią ponieważ strona jest w trakcie aktualizacji)

Wiadomości