Kontakt

Elektroniczna skrzynka podawcza

Do pobrania: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ, WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Możecie wysłać Państwo wniosek używając poniższego adresu e-mail: sekretariat@zzmiuw.pl
lub wypełnić poniżej zamieszczony formularz: