Ewidencja (czym administrujemy)

ZZMiUW na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego administruje w imieniu Marszałka Województwa:

  • 135 stacjami pomp które oddziaływują na obszar 83.055 ha i łącznej wydajności 94.200,00 l/s
  • 4,7 tys. km rzek
  • 1,7 tys. km kanałów
  • 9 zbiornikami wodnymi
  • 550 km wałów przeciwpowodziowych, które chronią przed powodzią obszar 50,471 ha
  • 1 141 budowlami hydrotechnicznymi
  • 2 Wojewódzkimi Magazynami Przeciwpowodziowymi
  • 9 Terenowymi Punktami Składowymi