Kontakt

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika 19
tel.  +48 91 44 05 130
fax. +48 91 44 05 131
e-mail: sekretariat@zzmiuw.pl
strona: www.zzmiuw.pl
Forma prawna: samorządowa jednostka budżetowa Województwa Zachodniopomorskiego

Rejonowy Oddział w Koszalinie
75-950 Koszalin Al. Monte Cassino 2
tel. +48 94 34 30 031
fax. +48 94 34 31 399
e-mail: rokoszalin@zzmiuw.pl

Lp. Numer telefonu Dział Numer pokoju
1. 91 44 05 104 Dyrektor (DN) - p.o. Stanisław Cygiel 217
2. 91 44 05 100 Sekretariat (NO) 217
3. 91 44 05 113 Zastępca dyrektora ds. technicznych (DT) - Andrzej Bladoszewski 217a
4. 91 44 05 103 Zastępca dyrektora ds. mienia (DM) p.o. Bartłomiej Toszek 220
5. 91 44 05 110 Zespół radców prawnych (NR) 221
6. 91 44 05 107 Główna Księgowa (DF) - Marzena Kolanda 215
7. 91 44 05 129 Samodzielne stanowisko ds. BHP
Kierownik działu organizacyjno - administracyjnego (NO)
Sławomir Kobarynka
221a
8. 91 44 05 130 Dział organizacyjno – administracyjny (NO) 219
9. 91 44 05 118 Zespół ds. GIS (EG)
Kierownik - Maciej Pluskota
202
10. 91 44 05 108 Zespół audytu i kontroli wewnętrznej (NA)
Kierownik – Paweł Manturewicz
216
11. 91 44 05 105
91 44 05 106
Dział finansowo-Księgowy (FK)
Kierownik
214
12. 91 44 05 132 Kasa (FK) 214
13. 91 44 05 131 Zespół radców prawnych (NR) 214a
14. 91 44 05 121 Zespół ds. kadr (NK)
Kierownik - Beata Dębska
222
15. 91 44 05 119
91 44 05 120
Dział eksploatacji i konserwacji urządzeń melioracji wodnych (NE)
Kierownik - Dominika Surdej
207
16. 91 44 05 109
91 44 05 123
Zespół ds. zamówień publicznych (NP)
Kierownik - Andrzej Popławski
224
17. 91 44 05 102 Zespół ds. mienia Skarbu Państwa
i uregulowań własnościowych (MM)
Koordynator - Karina Kubiak
204
18. 91 44 05 125 Wieloosobowe stanowisko ds. uzgodnień
w zakresie melioracji wodnych (MU)
216a
19. 91 44 05 117
91 44 05 122
Zespół ds. mienia Skarbu Państwa
i uregulowań własnościowych (MM)
204a
21. 91 44 05 112 Zespół ds. przygotowania i realizacji inwestycji wodno-melioracyjnych (IR)
(LIFE+)
​212
22. 91 44 05 124
91 44 05 114

Zespół ds. rozliczeń inwestycji wodno-melioracyjnych, przygotowania i rozliczania dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych (IF)
Zastępca Kierownika – Estera Papużyńska

209
​210
23. 91 44 05 126
91 44 05 127

Zespół ds. planowania, funduszy i
sprawozdawczości (IP)
Główny Informatyk (NI)
​Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Kierownik - Michał Durka

206
24. 91 44 05 116 Zespół ds. przygotowania i realizacji inwestycji wodno-melioracyjnych (IR)
Kierownik
211
25. 91 44 05 128 Terenowy Oddział Szczecin 103