Realizacja inwestycji

Inwestycje wodno-melioracyjne

Zaktualizowany Wieloletni Program Inwestycyjny Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie 2008-2030.
Program zawiera analizę i ocenę realizacji WPI w latach 2008-2012. Jest dokumentem który zgodnie z zasadą programowania (n+1) stosowaną w Unii Europejskiej pokazuje perspektywy i potrzeby jakie Województwo Zachodniopomorskie ma i będzie miało w zakesie gospodarki wodnej do roku 2030, w szczególności na potrzeby rolnictwa. Jest również podstawą do poszukiwań finansowania w okresie programowania 2014-2020.
Wieloletni Program Inwestycyjny ZZMiUW 2008-2030

Zaktualizowany Wieloletni Program Inwestycyjny Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie 2008-2030.

Program zawiera analizę i ocenę realizacji WPI w latach 2008-2010. Jest dokumentem który zgodnie z zasadą programowania (n+1) stosowaną w Unii Europejskiej pokazuje perspektywy i potrzeby jakie Województwo Zachodniopomorskie ma i będzie miało w zakesie gospodarki wodnej do roku 2030, w szczególności na potrzeby rolnictwa.
Wieloletni Program Inwestycyjny ZZMiUW 2008-2030

Wniosek o wykonanie melioracji szczegółowych
Zapraszamy wszystkich, którzy mają potrzeby związane z wykonaniem inwestycji w zakresie melioracji wodnych szczegółowych o pobranie niniejszego wniosku, wydrukowanie, wypełnienie go a następnie przesłanie do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na adres
Al. Papieża Jana Pawła II 42
70-415 Szczecin
W przypadku pojawienia się wątpliwości i pytań prosimy dzwonić na numer:
91 44 05 114
Wytyczne dla beneficjentów
Formularz wniosku

Konsultacje społeczne Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZZMiUW.
Proces konsultacji społecznych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZZMiUW jest prowadzony w sposób ciągły. W przypadku potrzeby zgłoszenia nowego projektu lub innych uwag, które mogą Państwo mieć do treści WPI prosimy o nadsyłanie ich na formularzu dostępnym poniżej.
Za wszystkie uwagi serdecznie dziękujemy
formularz konsultacyjny

Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZZMiUW na lata 2009-2015.
Udostępniamy Państwu kolejną wersję Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZZMiUW 2009-2015, który zawiera uwzględnione w prowadzonym w dniach od 19 stycznia do 15 maja 2009 roku procesie konsultacji społecznych zgłaszane przez Państwa uwagi.
Aktualizacja WPI - czerwiec 2009

Aktualizacja Programu Małej Retencji dla Województwa Zachodniopomorskiego.
Udostępniamy Państwu aktualizację Programu Małej Retencji dla Województwa Zachodniopomorskiego, którego zapisy dostosowano do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Aktualizacja Programu Małej Retencji - listopad 2008

Konsultacje społeczne Aktualizacji Programu Małej Retencji.
Proces konsultacji społecznych Aktualizacji Programu Małej Retencji dla Województwa Zachodniopomorskiego jest prowadzony w sposób ciągły. W przypadku potrzeby zgłoszenia nowego projektu lub innych uwag, które mogą Państwo mieć do treści PMR prosimy o nadsyłanie ich na formularzu dostępnym poniżej.
na adres mailowy sekretariat@zzmiuw.pl
Za wszystkie uwagi serdecznie dziękujemy
formularz konsultacyjny

Wieloletni Program Inwestycyjny ZZMiUW na lata 2008-2015.
Udostępniamy Państwu Wieloletni Program Inwestycyjny ZZMiUW 2008-2015. Jest to pierwszy w ZZMiUW dokument wyznaczjący długofalowe cele, które muszą zostać zrealizowane w Województwie Zachodniopomorskim w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej.
Wieloletni Program Inwestycyjny ZZMiUW - wrzesień 2008