Wiadomości

2018-06-18 07:45

Sprzedaż środków transportu.

W zakładce 'ZAMÓWIENIA PUBLICZNE' opublikowane zostało ogłoszenie dotyczące sprzedaży przez Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, samochodów osobowych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU!

2018-05-18 21:00

Województwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w likwidacji, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, tel.: tel. +48 91 44 05 130, fax. +48 91 44 05 131, e-mail: sekretariat@zzmiuw.pl; strona: www.zzmiuw.pl,

2018-04-23 22:00

Sprzedaż środków transportu.

W zakładce 'ZAMÓWIENIA PUBLICZNE' opublikowane zostało ogłoszenie dotyczące sprzedaży przez Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, samochodów osobowych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU!

 

2018-01-01 (Całodzienne)

Z dniem 1 stycznia 2018 roku swoje funkcjonowanie w ramach struktury jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego kończy Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Dotychczasowa jednostka zostanie przekształcona w państwowe przedsiębiorstwo Wody Polskie. Jednostkami podległymi Wodom Polskim będą Zarządy Zlewni.

 

2017-12-30 10:00

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie znajduje się w stanie likwidacji.

Numer telefonu do likwidowanej jednostki 91 44 05 130, fax 91 44 05 131

Strony