Przetarg na Inżyniera Kontraktu

Data publikacji

piątek, Maj 18, 2018 - 21:00

Województwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w likwidacji, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, tel.: tel. +48 91 44 05 130, fax. +48 91 44 05 131, e-mail: sekretariat@zzmiuw.pl; strona: www.zzmiuw.pl,

zaprasza do składania ofert w ramach postępowania na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro pod nazwą:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i Jeziora Dąbie”

oraz 

na zadaniu: „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin”

Szczegóły w zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE".

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Tags: