Zamówienia publiczne

Tytuł Typ Operacje
Sprzedaż samochodów Sprzedaż przeglądaj
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin” Usługi przeglądaj
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie” Usługi przeglądaj
Sprzedaż środków trwałych będącego własnością Województwa Zachodniopomorskiego Sprzedaż przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów – Budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ Budowa przepławki dla ryb – Etap II, obiekt: Łoźnica – Łobez ul. Świdwińska km 0+535” Budowy przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ - ETAP II, obiekt: Stara Rega – Pęczerzyński Młyn km 12+290” Budowy przeglądaj
„Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim – Etap II” Zadanie 1 – „Łabędzie Bagna” Zadanie 2 – „Rzeka Ina” Zadanie 3 – „Rzeka Radew” Budowy przeglądaj
Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów administrowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Melioracji Wodnych w Szczecinie (usługa kompleksowa)” Dostawy przeglądaj
„Dostawa bonów towarowych /talonów/ w wersji papierowej dla pracowników Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie” Dostawy przeglądaj
„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” Zadanie 1. „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo-Brzózki w km 6+500-8+160” Zadanie 2. „Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000-0+400 Budowy przeglądaj
„Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje 119 sztuk przepompowni melioracyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego” Usługi przeglądaj
„ USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – TO KOŁOBRZEG. Usługi przeglądaj
„Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego” Usługi przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów – Budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ Budowa przepławki dla ryb Rega Gryfice” Budowy przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew na działce nr 22 obręb Gryfice -10, gmina Gryfice; - Kanał Gryfice A i wydobycia wywrotów z działki nr 39/6 obręb Gryfice - 10 - rzeka Rega, gmina Gryfice Sprzedaż przeglądaj
„Naprawa pompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego” - Naprawa pompowni „Żabnica” TO Gryfino Budowy przeglądaj
„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” Zadanie 1. „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo-Brzózki w km 6+500-8+160” Zadanie 2. „Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000-0+400 Budowy przeglądaj
„Remont wału przeciwpowodziowego nad jeziorem Jamno polder Łabusz” Budowy przeglądaj
„Naprawa pompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego” - Naprawa pompowni „Żabnica” TO Gryfino Budowy przeglądaj
„ USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – ETAP IV Usługi przeglądaj

Strony