Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
Sprzedaż samochodów Sprzedaż przeglądaj
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin” Usługi przeglądaj
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie” Usługi przeglądaj
Sprzedaż środków trwałych będącego własnością Województwa Zachodniopomorskiego Sprzedaż przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów – Budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ Budowa przepławki dla ryb – Etap II, obiekt: Łoźnica – Łobez ul. Świdwińska km 0+535” Budowy przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ - ETAP II, obiekt: Stara Rega – Pęczerzyński Młyn km 12+290” Budowy przeglądaj
„Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim – Etap II” Zadanie 1 – „Łabędzie Bagna” Zadanie 2 – „Rzeka Ina” Zadanie 3 – „Rzeka Radew” Budowy przeglądaj
Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów administrowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Melioracji Wodnych w Szczecinie (usługa kompleksowa)” Dostawy przeglądaj
„Dostawa bonów towarowych /talonów/ w wersji papierowej dla pracowników Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie” Dostawy przeglądaj
„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” Zadanie 1. „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo-Brzózki w km 6+500-8+160” Zadanie 2. „Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000-0+400 Budowy przeglądaj
„Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje 119 sztuk przepompowni melioracyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego” Usługi przeglądaj
„ USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – TO KOŁOBRZEG. Usługi przeglądaj
„Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego” Usługi przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów – Budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ Budowa przepławki dla ryb Rega Gryfice” Budowy przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew na działce nr 22 obręb Gryfice -10, gmina Gryfice; - Kanał Gryfice A i wydobycia wywrotów z działki nr 39/6 obręb Gryfice - 10 - rzeka Rega, gmina Gryfice Sprzedaż przeglądaj
„Naprawa pompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego” - Naprawa pompowni „Żabnica” TO Gryfino Budowy przeglądaj
„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” Zadanie 1. „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo-Brzózki w km 6+500-8+160” Zadanie 2. „Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000-0+400 Budowy przeglądaj
„Remont wału przeciwpowodziowego nad jeziorem Jamno polder Łabusz” Budowy przeglądaj
„Naprawa pompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego” - Naprawa pompowni „Żabnica” TO Gryfino Budowy przeglądaj
„ USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – ETAP IV Usługi przeglądaj

Strony